Your browser does not support JavaScript!
網站地圖
1 . 關於光華
      1-1 . 學 校 簡 介
            1-1-1 . 校史簡介
            1-1-2 . 辦學理念
            1-1-3 . 創辦人簡介
            1-1-4 . 董事會
            1-1-5 . 光華校歌
            1-1-6 . 校徽
            1-1-7 . 校訓
            1-1-8 . 影音簡介
      1-2 . 學 校 位 置
      1-3 . 校 務 信 箱
2 . 行 政 單 位
      2-1 . 校長室
      2-2 . 主任秘書辦公室
      2-3 . 教務處
      2-4 . 實習處
      2-5 . 學務處
      2-6 . 總務處
      2-7 . 會計室
      2-8 . 人事室
      2-9 . 圖 書 室
            2-9-1 . 圖書查詢系統
            2-9-2 . 讀書會
            2-9-3 . 臺灣母語日
            2-9-4 . 圖書芳鄰
            2-9-5 . 網路書局
            2-9-6 . 電子書資源
            2-9-7 . HyRead電子書
            2-9-8 . 光華電子書平台
            2-9-9 . 圖書借閱獎勵要點
3 . 教 學 單 位
      3-1 . 一般科目
      3-2 . 專業類科
4 . 行政行事曆
5 . 行政公佈欄
6 . 校園行事曆
      6-1 . 106年01月
      6-2 . 106年02月
      6-3 . 106年03月
      6-4 . 106年04月
      6-5 . 106年05月
      6-6 . 106年06月
      6-7 . 106年07月
      6-8 . 106年08月
7 . 成 績 查 詢
8 . 105學年度技職升學博覽會
9 . 技 能 檢 定
10 . 策 略 聯 盟
11 . 網 路 資 源
12 . 教 學 資 源
      12-1 . 學習加油站
      12-2 . 教育學習網
      12-3 . 線上測驗
      12-4 . 工安宣導網
      12-5 . 題庫
      12-6 . 丙檢術科操作影片
13 . 校車行駛路線
14 . 太平校區租屋建議
15 . 課程手冊
16 . 智慧財產權宣導網
17 . 教育新知專欄
18 . 校友園地
19 . 光華高工校友會
20 . 校園導覽-太平校區
21 . 戀戀校園-進化校區
22 . 105聖誕點燈暨校慶專區
23 . 61週年校慶活動
24 . 畢業專區
      24-1 . 104學年度
      24-2 . 105學年度